WiDi

0

!!!Netgear PTV3000 updated รองรับระบบ Miracast ของอุปกรณ์แอนดรอยด์ ส่งการแสดงผลขึ้นจอแบบไร้สายด้วยสัญญาณ WiDi (Appdisqus เรามีอธิบายว่ามันคืออะไร ^^)

ก่อนจะเขียนข่าวนี้ ผมขออนุญาตเสริมความเข้าใจสำหรับนักอ่านบางท่านก่อนนะครับ อะไรคือ “Miracast” และอะไรคือ WiDi ก่อนที่จะพูดถึงอุปกรณ์  Netgear PTV3000 Appdisqus เราไม่ปล่อยให้เพื่อนๆงง แล้วเชื่อ…