WeChat Open Class PRO 2020

วีแชตฉลองความสำเร็จ ‘มินิโปรแกรม’ ครบรอบ 3 ปี เผยยอดใช้จ่ายทะลุ 3.6 ล้านล้านบาท

ทีมงานของวีแชต (Wechat)ในเครือบริษัทเทนเซ็นต์ (Tencent) เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 3 ปีของ “ วีแชตมินิโปรแกรม ” ด้วยการเปิดเผยยอดใช้จ่ายผ่านช่องทางดังกล่าวซึ่งพุ่งทะลุ …