web browser

0

[TIP] เพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย เรามาสลับ Facebook เป็นโหมดขาวดำ หรือโหมดสีให้หมด แค่คลิกเดียว รวมทั้งเว็บไซต์อื่น ๆ

ในช่วงที่คนไทยทุกคนกำลังไว้ทุกข์เพื่อพ่อหลวงของเราทุกคน หลายคนเปลี่ยนภาพโปรไฟล์และรูปภาพอื่น ๆ เป็นโทนขาวดำทั้งหมด แต่หลายคนด้วยเหตุผลส่วนตัวก็ไม่ได้เปลี่ยน หรือแม้แต่หน้าเว็บไซต์ต่าง ๆ ก็เปลี่ยนเป็นโหมดขา…