WD Service Center in Thailand

0

WD เปิดตัวโฉมใหม่ของศูนย์บริการในกรุงเทพ! เน้นความทันสมัย ชูบริการเปลี่ยนสินค้าใหม่ใน 30 นาที!!!

WD® ในเครือของเวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น ผู้นำในอุตสาหกรรมจัดเก็บข้อมูล ได้ฤกษ์ดีทำพิธีเปิด WD Service Centre ศูนย์ให้บริการในกรุงเทพฯ ของ WD โดยศูนย์มาตรฐานได้รับการตกแต่งปรับโฉมใหม่ให้กว้างขวางมากขึ…