WD Re

0

WD เผยโฉม “WD Se” ฮาร์ดดิสก์ระดับองค์กรตัวแรก คุ้มค่า ความจุสูง กินไฟน้อย ผ่านการตรวจสอบในสภาพแวดล้อม Real-World Hadoop!!!

WD เผยโฉม “WD Se” ฮาร์ดดิสก์ระดับองค์กรตัวแรก เจาะตลาดศูนย์ข้อมูลแบบขยายในแนวราบที่เติบโตอย่างรวดเร็ว คุ้มค่า ความจุสูง กินไฟน้อย ผ่านการตรวจสอบในสภาพแวดล้อม Real-World Hadoop ตอบโจทย์ตลาด SMB และ NAS ขนาดกลางดีเยี่…