Watch GT

ราคาสมาร์ทวอช “HUAWEI Watch GT 2” ทุกขนาดออกมาแล้ว รุ่นใหม่พร้อมจำหน่าย 18 มกราคมนี้

HUAWEI Watch GT 2 รุ่น 42 มิลลิเมตร ในดีไซน์ Classic Edition …