VolWIFI

0

dtac WiFi Calling เจ้าแรกของไทย พร้อมใช้แล้วทั้ง iPhone และ Android ใช้สัญญาณ WiFi ให้กลายเป็นสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

บริการ WiFi calling ชื่อนี้น่าจะเริ่มคุ้นตากันในช่วงนี้ครับ เมื่อมีหลายค่ายเริ่มขยับตาม dtac นำระบบบริการใหม่ตัวนี้เข้ามาให้คนไทยได้ใช้งานกัน ซึ่ง WiFi calling ก็คือเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนสัญญาณ WiFi ที่เราเ…