Vixl

0

แนะนำ Vixl แอพถ่ายวีดีโอ โดยเลือก Filters ก่อนถ่ายวีดีโอ พร้อมสำหรับ Windows Phone 8 แล้ว

Vixl-for-Windows-Phone-8

 

วันนี้มีแอพพลิเคชั่นน่าสนใจเปิดตัวสำหรับ Windows Phone 8 อีกแล้วครับ นั่นคือ แอพพลิเคชั่น Vixl เป็นแอพถ่ายวีดีโอ …