Vienna

0

BlackBerry อาจมีก๊อกสองปล่อยสมาร์ทโฟนระบบ Android เพิ่มปีหน้า

สำหรับบริษัท BlackBerry นั้น ก่อนหน้านี้หากจำกันได้ที่ทาง CEO ของบริษัทเคยออกมากล่าวไว้ว่า BlackBerry Priv อาจเป็นสมาร์ทโฟนเครื่องสุดท้ายของบริษัท ล่าสุดจากรายงานที่ออกมานั้นเหมือนว่า โลกมันอาจไม่ได้เลวร้า…