Videography With Sony

162022393 2843610095879955 8039823510974301360 o tile | Videography With Sony | SONY เปิดแบบสอบถามรับของชุดใหญ่ ผู้ใช้กล้อง A7S M3,A7 M3, A7C, A6400 และ ZV-1 ทำแบบสอบถามและรับของถึงหน้าบ้านได้เลย ด่วนจำนวนจำกัด! 
SONY เปิดแบบสอบถามรับของชุดใหญ่ ผู้ใช้กล้อง A7S M3,A7 M3, A7C, A6400 และ ZV-1 ทำแบบสอบถามและรับของถึงหน้าบ้านได้เลย ด่วนจำนวนจำกัด! 

SONY เปิดทำแบบสอบถาม สำหรับลูกค้าที่ซื้อกล้องโซนี่รุ่นที่ร่วมรายการจากร้านค้าโซนี่สโตร์ โซนี่สโตร์ออนไลน์ หรือตัวแทนจำหน่ายของโซนี่ในประเทศไทย และลงทะเบียนรับประกันสินค้าในระบบ My Sony และตอบแบบสอบถาม &#82…