UpdateAdvisor

0

Microsoft ปล่อยแอพ Update Advisor สำหรับเตรียมตัวอัพเดท Windows 10 mobile เร็วๆนี้

จนถึงงตอนนี้ถึงแม้จะยังไม่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการจาก Microsoft ว่า อัพเดท Windows 10 mobile อย่างเป็นทางการจะถูกปล่อยออกมาเมื่อไหร่ แต่ว่าตอนนี้ Microsoft เองก็เริ่มเตรียมตัวสำหรับการปล่อยอัพเดทแล้…