Ultra Pixel

0

ท้าดวล!!!กล้องขั้นเทพ HTC One vs. Nokia Lumia 920

เวบ neowin ได้ทำการทดสอบมือถือที่เน้นเรื่องกล้องอย่าง HTC One กับมือถือที่ได้รับคำชมในเรื่องการถ่ายภาพมามากมายอย่าง Nokia Lumia 920 โดยเจ้า HTC One มีลูกเล่นเรื่องกล้องอย่าง HTC Ultra Pixel Camera โดยถึงแม…