Typograpphy

0

SamsungOne ฟ้อนต์ใหม่ที่ทาง Samsung เตรียมใช้ในทุกๆอุปกรณ์ของบริษัท

จากที่ก่อนหน้านี้คงเคยเห็นกันไปแล้วว่า Apple และ Google ได้พัฒนาฟ้อนต์ของตัวเองออกมาใช้งาน ล่าสุดวันนี้ทาง Samsung ก็ได้ออกมาประกาศแล้วครับว่าทางบริษัทจะมีการพัฒนาฟ้อนต์ของตัวเองที่ใช้ชื่อวัน SamsungOne โด…