TrueShop

ลูกค้าทรูไม่ต้องออกจากบ้าน เช็คยอด จ่ายบิล เติมเงิน ซื้อแพ็กเกจเสริม ทำได้ง่ายๆในมือถือ

ลูกค้าทรูปลอดภัย ไกล COVID-19 เช็คยอด จ่ายบิล เติมเงิน ซื้อแพ็กเกจเสริม ทำได้ง่ายๆในมือถือ ครบเหมือนไปที่ช็อป ไม่ต้องออกจากบ้าน …