Trend2Line

google-trends-to-line-notify-13
[Tips] วิธีส่งผล Google Trends แจ้งเตือนผ่าน Line เพื่อตามเทรนด์ธุรกิจ หุ้น คริปโต และข่าวสาร รายชั่วโมง

เชื่อว่าหลายคนรู้จัก Google Trends ดีอยู่แล้ว ต่างก็มองเห็นประโยชน์ในการดูเทรนด์คำค้นหาใน Google เพื่อใช้วางแผนดำเนินการทางธุรกิจต่าง ๆ หรือใช้คิดคอนเท้นต์ป้อนบัญชีธุรกิจในสังคมออนไลน์ ส่วนตัวผมก็ใช้ในการค…