TOT3G

0

ais t | TOT3G | อย่าแปลกใจ! ถ้าหน้าจอผู้ใช้ AIS จะขึ้นสัญลักษณ์เครือข่าย AIS-T หรือ TOT3G
อย่าแปลกใจ! ถ้าหน้าจอผู้ใช้ AIS จะขึ้นสัญลักษณ์เครือข่าย AIS-T หรือ TOT3G

ตั้งแต่วันนี้เป…