Top 100

0

Apple Think Different | Top 100 | Apple ไม่ทันตั้งตัวกลายเป็นบริษัทที่มีผู้ชื่นชอบสูงสุดในโลกประจำปี 2016 ส่วน Google ไม่มีในลิสต์ ?
Apple ไม่ทันตั้งตัวกลายเป็นบริษัทที่มีผู้ชื่นชอบสูงสุดในโลกประจำปี 2016 ส่วน Google ไม่มีในลิสต์ ?

เป็นประจำทุกปีครับที่ทาง FutureBrand จะออกมาเปิดเผยผลสำรวจ 100 บริษัทที่มีผู้ชื่นชอบสูงที่สุดในโลก ซึ่งจากการสำรวจดังกล่าวนี้พบว่า Google ได้ครองแชมป์ติดต่อกันมาเป็นเวลานานถึง 2 ปี จนกระทั่งมาถึงปีนี้ที่ตำ…