TomTom

Huawei บรรลุข้อตกลงกับ TomTom นำมาใส่แทนแผนที่ Google Maps

การแก้ปัญหาของ Huawei ยังคงเดินหน้าต่อไปครับ ตราบใดที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกายังคงเล่นงานบริษัทยักษ์ใหญ่จากจีนเช่นนี้อยู่ Huawei ก็ต้องมองหาทางเลือกอื่นในการทำธุรกิจโดยไม่พึ่งพาเทคโนโลยีจากบริษัทของประเทศสหรัฐ …