Time of Flight

0

Sony พัฒนาเซนเซอร์สำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ เห็นได้ในระยะ 300 เมตร

ยุครถยนต์ขับเคล…

[บทความ] มารู้จักเทคโนโลยี TOF ระบบกล้องสามตัวรูปแบบใหม่! จาก OPPO R17 Pro

เรียกว่าน่าสนใจ…