TI-OMAP 4430

0

Samsung Galaxy S2 I9100G ยังไม่ตายเตรียมฟาด Jelly Bean

Samsung เปิดตัวการปรับปรุง Jelly Bean สำหรับมือถือตายยากอย่าง Galaxy S2 I9100G ซึ่งเป็นรุ่นที่ใช้ TI-OMAP