Thermae Romae

0

Steve Jobs จะกลับมาโลดแล่นให้หายคิดถึงในรูปแบบหนังสือการ์ตูน!!!

ไม่มีใครที่ไม่รู้จัก Steve Jobs หนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทยักษ์ใหญ่ Apple นอกจากจะถ่ายทอดเรื่องราวชีวประวัติในรูปแบบภาพยนตร์แล้ว ในตอนนี้จะได้รับการถ่ายทอดในรูปแบบหนังสือการ์ตูนโดยฝีมือของอาจารย์ Mari Yamazak…