The Reels Deal

สกรีนช็อต 2021 03 09 111948 | The Reels Deal | เปิดตัวหนังสั้นถ่ายทำด้วยมือถือ Mi11 ทั้งเรื่อง จากผู้กำกับ 'ฉลาดเกมส์โกง'
เปิดตัวหนังสั้นถ่ายทำด้วยมือถือ Mi11 ทั้งเรื่อง จากผู้กำกับ ‘ฉลาดเกมส์โกง’

M11 มนต์เสน่ห์ของนิยาม Movie Magic นำเสนอผ่านหนังสั้น “The Reels Deal” ที่ถ่ายทอดโดย นัฐวุฒิ พูนพิริยะ และ Mi 11 ตลอดทั้งเรื่อง “เมื่อเทคโนโลยีคือ โอกาส สมาร์ทโฟนก็เป็นมากกว่าแค่ดีไวซ์” เมื่อเท…