The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Zelda-BOTW-2-04
Nintendo หุ้นตกลงถึง 6% หลังจากที่เลื่อนวางจำหน่าย The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

ก่อนหน้านี่้ทาง Nintendo ได้ออกมาประกาศเลื่อนวันวางจำหน่ายของเกมที่เกมเมอร์ทั่วโลกคาดหวังและรอคอยที่จะได้เล่นเป็นนี้อย่าง The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 จากเดิมที่มีกำหนดวางขายภายในปี 2022 แต่ก็…