thai voice

0

ชาว Andorid เมืองไทย เฮให้ดัง! Google Now รองรับคำสั่งภาษาไทยแล้วเต็มรูปแบบ พร้อมการพิมพ์ด้วยเสียงไทย ใช้ได้แล้ววันนี้!

ชาว Andorid เมืองไทย เฮให้ดัง! Google Now รองรับคำสั่งภาษาไทยแล้วเต็มรูปแบบ พร้อมการพิมพ์ด้วยเสียงไทย ใช้ได้แล้ววันนี้!

google-now-cards

ข่าวดีข่าวใหญ่ …