Team Fortress 2

w644 | Team Fortress 2 | Team Fortress 2 กลับมามีผู้เล่นมากอีกครั้งหลังจากจัดการบอท
Team Fortress 2 กลับมามีผู้เล่นมากอีกครั้งหลังจากจัดการบอท

Team Fortress 2 คือเกมแนว FPS สมัยเก่าของวาวล์ผู้นับไม่ถึง 3 จากความสำเร็จของ Half-Life ก็มีม็อดออกมาเป็น CSGO และ Team Fortress โดย Team Fortress นี้ก็อยู่มานานแล้วนะ แจ่ก็อัพเดตเรื่อยๆ จนกระทั้งเมื่อ 3 ป…