Taiwan Excellence

เปิดตัว AI Service Robots หุ่นยนต์บริการอัจฉริยะจากไต้หวัน บุกตลาดเอเชีย

เปิดตัว AI Service Robots หุ่นยนต์บริการอัจฉริยะจากไต้หวัน บุกตลาดเอเชียรับวิถี New Normal โดย Taiwan Excellence ตราสัญลักษณ์ที่รับประกันความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์จากไต้หวัน ได้เปิดตั…