stungun

0

!!!สนใจมั้ย เคส iPhone ที่จะปกป้องเครื่องคุณและปกป้องคุณจากคนร้ายด้วยไฟฟ้าหกแสนโวลท์ เป็นแบตเสริมด้วยนะ

Yellow Jacket case เคสปกป้อง  iPhone รอบด้านที่มากกว่าการปกป้องเครื่อง จากพลังงานสำรองที่ยืดอายุการใช้งานของเครื่อง และอาวุธปืนไฟฟ้า Stun Gun ที่จะช็อตผู้เขามาประสงค์ร้ายด้วยไฟฟ้าหกแสนห้าหมื่นโวลท์   ก็เป็นอุปก…