Strategy

0

Sony ทนไม่ไหวปรับลดราคา Xperia Z5 แบบช็อควงการ

งานนี้เรียกว่าเป็นข่าวใหญ่ของทาง UK เลยครับ เพราะจากที่ทาง Sony ได้นำเอาเจ้า Xperia Z5 ที่เปิดตัวออกมาหมาดๆขึ้นวางขายในเว็บไซต์ Sony …