StormBreaker Venture Demo Day 2019

0

3 ผู้บุกเบิกวงการสตาร์ทอัพผุดโครงการ Edtech Startups แห่งแรกของ ASEAN

ดิสรัปท์ เทคโนโลยี เวนเจอร์, 500 ตุ๊กตุ๊ก และ บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล ประกาศความสำเร็จโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพด้านการศึกษาในงาน StormBreaker Venture Demo Day 2019 ครั้งแรกในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้…