Storm8

0

PR : Viber เผยขยายฟังก์ชั่นในแอพพลิเคชั่นด้วย Viber Games

ฟังก์ชั่นใหม่ที่ให้ผู้ใช้งานสามารถเล่นเกมส์แข่งกับเพื่อนของตัวเองใน Viber เปิดตัวเกมส์จาก Storm8 และ Playtika พร้อมคอนเทนท์สำหรับ Viber โดยเฉพาะ Viber ผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นการสื่อสารทางข้อความ เสียง และวีดีโอชั้น…