Startups

ไมโครซอฟท์ ขยายความร่วมมือต่อเนื่องกับ AIS เดินหน้าหนุนสตาร์ทอัพ ผ่านโครงการ “AIS x Microsoft for Startups”

AIS – ไมโครซอฟท์ ขยายความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ต่อเนื่อง ในฐานะพันธมิตรรายแรกและรายเดียวในไทย เดินหน้าหนุนสตาร์ทอัพ ผ่านโครงการ “AIS x Microsoft for Startups” พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล สู่การเติบ…