starlink

Elon Musk ให้บริการ Starlink ในยูเครนหลังรัฐมนตรีขอให้ช่วย

เนื่องจาภาวะสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนทำให้อินเทอร์เน็ตในยูเครนบางจุดเกิดหยุดทำงานลง นั่นทำให้ Mykhailo Fedorov ซึ่งดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลของยูเครนร้องขอให้ Elon Musk …