sRGB mode

0

oneplus 3 0314 | sRGB mode | OnePlus เตรียมปล่อยอัพเดทให้ OnePlus 3 ปรับปรุงการจัดการ RAM ใหม่หลังจากที่ผู้ใช้ไม่ค่อยปลื้ม
OnePlus เตรียมปล่อยอัพเดทให้ OnePlus 3 ปรับปรุงการจัดการ RAM ใหม่หลังจากที่ผู้ใช้ไม่ค่อยปลื้ม

จากที่เมื่อวานเราได้นำเสนอคลิปเปรียบเทียบความเร็วระหว่าง OnePlus 3 และ Samsung Galaxy S7 edge ให้เห็นกันชัดๆไปแล้ว โดยผลลัพธ์ที่ออกมานั้นน่าจะเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาทุกคนแล้วล่ะครับว่าเจ้า OnePlus 3 ที่มาพ…