Sony Smartwatch 2

0

Review : Sony Smartwatch 2 ที่ข้อมูลทุกอย่างมาจากผู้ใช้จริงล้วนๆ
[Unboxing + พรีวิว] แกะกล่อง Sony Smartwatch 2 และ ชมรอบตัวเครื่อง
Sony ปล่อยอัพเดทให้นาฬิกาอัจฉริยะ Smartwatch 2 แล้ว