Sony Smartphone

0

จงศรัทธา!! Sony ยืนยันไม่ขายหรือล้มเลิกธุรกิจมือถือแน่นอน

ถึงแม้ Sony เองอาจจะไปได้ไม่ดีนักในธุรกิจมือถือในยุคหลังๆ ซึ่งแฟนๆ Sony เองก็ออกอาการหวั่นๆว่า Sony จะเดินอย่างไรต่อกับธุรกิจนี้ ซึ่งเมื่อมองถึงการที่ Sony ขายธุรกิจโน๊ตบุ๊คของตัวเองอย่างแบรนด์ VAIO ออกไปแ…