Sony D5103

0

Sony D5103 Xperia G โผล่ที่ประเทศอินโดนีเซีย!!!

Sony D5103 Xperia G หรือเวลาจำหน่ายจริงก็น่าจะชื่อ Sony Xperia G โผล่ข้อมูลในเวบ Indonesian POSTEL (ซึ่งก็จะเหมือนเวบ FCC นั่นละครับ) ในข่าวไมมีระบุรายละเอียดอะไรนอกจากชื่อรุ่นและผลิตในประเทศจีน ซึ่งข้อมูล…