Sony a68

0

Sony เปิดตัวกล้องระบบ SLT รุ่นล่าสุด Sony a68!

Sony เปิดตัวกล้องระบบ SLT รุ่นล่าสุด Sony a68 สำหรับกล้องระบบ SLT ย่อมาจาก Single …