Sonova

Sonova เข้าซื้อธุรกิจฝั่งผู้บริโภคของเซนไฮเซอร์

เซนไฮเซอร์ คือแบรนด์ที่สื่อความหมายถึงเสียงอันทรงคุณภาพระดับเฟิร์สคลาสและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมมากว่า 75 ปี โดย เซนไฮเซอร์ (Sennheiser) และ Sonova Holding AG ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ ณ เมือง Stäfa ปร…