SolidEnergy Battery

0

573a895dc71668131574ac8311a83082 e1422397371249 | SolidEnergy Battery | MIT ประกาศพัฒนาแบตเตอรี่ระบบ SolidEnergy สำเร็จแล้ว ด้วยไซส์เท่ากันแต่จุพลังงานมากขึ้นถึง 2 เท่า
MIT ประกาศพัฒนาแบตเตอรี่ระบบ SolidEnergy สำเร็จแล้ว ด้วยไซส์เท่ากันแต่จุพลังงานมากขึ้นถึง 2 เท่า

เหมือนฝันของผู้ใช้หลายๆคนบนโลกนี้คงใกล้จะเป็นความจริงแล้วครับ เมื่อล่าสุดทาง MIT (Massachusetts Institute of Technology)ได้ประกาศข่าวดีออกมาแล้วว่า ตอนนี้การพัฒนาแบตเตอรี่รุ่นใหม่ระบบ SolidEnergyได้ประสบผล…