Snow cone

ชื่อขนมของ Android 12 อาจจะเรียกว่า Snow Cone

มีข้อมูลจากภายใน พูดถึงชื่อรหัสขนมของ Android 12 ว่า Snow Cone รายงานนี้ได้เบาะแสมาจากทีมพัฒนาภายในของบริษัท ชื่อรหัสว่า Snow Cone หรือไอศครีมเกล็ดหิมะ ก็ดูหมาะสมสดชื่นดี สำหรับ OS ตัวใหม่ของ Android ที่มี…