Smash The Trends

0

Not to buy Galaxy S4
5 เหตุผลที่ไม่ควรเปลี่ยนไปใช้ Samsung Galaxy S4 – Android Authority

กระแส Samsung Galaxy S4 กำลังมา บางคนถึงขั้นอยากที่จะเปลี่ยนมือถือที่ตนอาจเพิ่งซื้อมาใช้งาน (หรือที่ยังไม่ได้ตกรุ่นอะไรเลย) ไปเป็น Samsung Galaxy S4 เรือธงจาก Samsung กัน แต่บางคนก็อาจกำลังชั่งใจว่าควรหรือไม่ควร จะเ…