smart camera

0

ไทยเตรียมใช้ CCTV Smart Camera กระเป๋าใครวางทิ้งไว้ 10 วินาที ตรวจเจอแน่!! พัฒนาระบบโดย Microsoft

 

หลังจากเกิดเหตุการณ์ระเบิดที่แยกราชาประสงค์และท่าเรือสาทร ผู้ช่วย ผบ. ตร. และโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ประวุฒิ ถาวรศิริ ได้กล่าวว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติวางแผนจะนำระบบ CCTV …