Smart Air Conditioner

0

Xiaomi ปล่อยแก็ตเจ็ทใหม่ Smart Air, Mi Wi-fi Reuter/Amplifier, Yeelight ให้ชีวิตของเราง่ายขึ้น

สำหรับ Xiaomi ตอนนี้คงเป็นที่รู้จักกันดีของใครหลายๆคนในฐานะของผู้ผลิตสมาร์ทโฟนอันดับหนึ่งในจีน แต่ทว่าจริงๆแล้วบริษัท Xiaomi นั้นได้ก่อตั้งมาเป็นเวลานานถึง 5 ปีแล้วครับ โดยในตอนเริ่มแรก Xiaomi …