Smart 4 Mini

0

ใครว่ายุโรปโทรศัพท์แพง : Vodafone เปิดตัวของราคาประหยัด Smart 4 Mini แอนดรอยด์ราคา £50 ขายสหราชอาณาจักร

ใครว่ายุโรปโทรศัพท์แพง : Vodafone เปิดตัวของราคาแรง Smart 4 Mini แอนดรอยด์ราคา 1,500 ขายสหราชอาณาจักร   ยุโรป เหมือนทวีปมีกรรมในเรื่องของราคาสมาร์ทโฟน มักจะเปิดตัวมาในราคาที่แพงกว่าชาวบ้านเขาประจำ ด้วยเรื่องของ…