SM-510

0

ลือสเปค Samsung Galaxy A5 หลังทดสอบใน GFXBench

จากที่ก่อนหน้านี้เคยมีสเปคที่เชื่อกันว่าเป็นของ Samsung Galaxy A3 และ Samsung Galaxy A7 หลุดออกมาให้เห็นแล้วผ่านการทดสอบใน GFXBench …