Slideshow

0

gsmarena 001 12 | Slideshow | Facebook เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ "Slideshow" สร้าง Mini-movie ให้รูปภาพและวิดีโอโดยอัตโนมัติ
Facebook เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ “Slideshow” สร้าง Mini-movie ให้รูปภาพและวิดีโอโดยอัตโนมัติ

เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ใช้ Facebook หันมาโพสต์รูปภาพหรือวิดีโอกันมากขึ้น ล่าสุดทาง Facebook จึงได้ทำการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ให้กับผู้ใช้ในฝั่ง iOS เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ โดยฟีเจอร์ดังกล่าวนี้จะมีชื่อเรียกว่…