SlickLogin

0

Google เข้าซื้อบริษัท SlickLogin แล้ว ยึดไอเดียเจ๋งด้านความปลอดภัย โดยการใช้เสียง

Google ซื้อบริษัท SlickLogin แล้ว เพิ่มทางเลือกด้านความปลอดภัยโดยการใช้เสียงเป็นรหัสผ่านความปลอดภัย ข้อมูลที่ได้มาได้รับการยืนยันแล้ว โดยการแจ้งให้ทราบบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท SlickLogin ของพวกเขาเอง ได้บอก…