Shock

0

Microsoft อาจทำให้คุณต้องสะดุ้งเมื่อได้รับการแจ้งเตือนจากอีเมล์

จุดมุ่งหมายสูงสุดของอุปกรณ์ Wearable นั้นแน่นอนว่ามันจะเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้น แต่นอกจากที่มันจะให้ความสะดวกสบายแก่เราแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราคือมันจะเริ่มกลายเป็นส่วนหนึ่งของชี…