servicehero

0

5 ประเภทแอพพลิเคชั่น ที่ควรมีติดเครื่องเพื่อความสบายในการใช้ชีวิต

ชีวิตในยุคที่สมาร์ทโฟนเป็นเพื่อนคู่กายไปไหนไปด้วยช่วยเราได้ทุกอย่างแบบนี้ จำเป็นต้องมีแอพพลิเคชั่นที่สอดรับกับชีวิตประจำวันไปมากกว่าความสามารถเดิมๆ ของโทรศัพท์ครับ ซึ่งผมเชื่อว่าแต่ละคนก็น่าจะมีแอพพลิเคชั่…