SECUREit

0

Appdisqus ถึง Lenovo และเตือนผู้ใช้ชาวไทยอ่านก่อนเสียตังค์ให้แอพ SECUREit บนเครื่องแอนดรอยด์

Appdisqus ถึง Lenovo และเตือนผู้ใช้ชาวไทยอ่านก่อนเสียตังค์ให้แอพ SECUREit บนเครื่องแอนดรอยด์

1

 

ก็เป็นเรื่องที่เราอยากจะขอร้อง Lenovo ให้ช่วยปรับปรุงและเตือนผู้ใช้แอนดรอยด์ …